tiistai 16. maaliskuuta 2021

Kemin Vapaa-ajattelijat r.y:n
toimintasuunnitelma v.2023.
Hyväksytty 29.11.2022 Valmistavassa vuosikokouksessa.

JÄSENHANKINTA
Hankitaan 5 uutta jäsentä

KAIKILLE AVOIN MAKKARANPAISTOTAPAHTUMA
Järjestetään makkaranpaistoa Kemin kaupungin jollakin laavupaikalla.Käydään keskus -
telua huomioiden turvavälit ja kasvomaskisuojat.

LUENTOTILAISUUDET
Selvitetään mahdollisuus järjestää yhdessä Kivalo – opiston kanssa kaikille avoin luento-
ja keskustelutilaisuus  16.2.2023 aiheesta ET-opiskelu valmiudet tulevaan elämään ja vai-
kuttaminen kansalaisjärjestöissä.Luennoi professori Vesa Puuronen. Lähialueen yhdistyksille tiedotetaan luentotilaisuudesta.

ET–STIPENDIT JA ET–OPISKELU
Ylioppilaskirjoituksissa reaaliaineessa ET -aiheesta kirjoittaneelle annetaan kahdelle stipendi, jonka suuruus on 50 € / stipendi. Huolehditaan siitä,että ensimmäiselle luokalle vanhempien ilmoittaessa lastaan tehdään tunnetuksi ET -opiskelun mahdollisuus. Varhaiskasvatus,esiopetus ja perusopetus tulee olla tunnustuksetonta.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOKOKOUS
Valmistaudutaan liittokokoukseen,valitaan kaksi liitokousedustajaa,tehdään esityksiä LH
ja LV jäseniksi sekä muita mahdollisia esityksiä.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kirjoitetaan lehtiin Vapaa-ajattelija -asioita.Tietokoneen kotisivuilla tehdään tunnetuksi yhdistyksemme ja Vapaa-ajattelija -liiton toimintaa ja liittokokouksen päätöksiä. Jaetaan täsmäjakeluna liiton eri aihepiiriin liittyviä esitteitä.

KIINTEISTÖN HUOLTO JA HAUTAUSMAAN KEHITTÄMINEN
Kiinteistöstä pidetään hyvä huoli.Tehdään tunnetuksi, että myös kaupungin vesialueelle merelle on mahdollista suorittaa tuhkauurna hautauksia.Hyödynnetään myös tietoja Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaatyöryhmältä.

JÄSENTILAISUUS
Järjestetään syksyllä jäsenilta/luentotilaisuus.

Muut tapahtumat
Osallistutaan 8.3. kansainvälisen naistenpäivän tapahtumiin. Osallistutaan YK:n viikon aikana rauhanmarssille ja rauhanjuhlaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti