tiistai 22. marraskuuta 2022

 Kemin Vapaa - ajattelijat r.y:n

VALMISTAVA V U O S I K O K O U S (syyskokous)

Pidettiin torstaina 30 pnä marraskuuta 2023 alkaen klo 13.00. Kokouspaikka oli TUL:n toimisto

Nahkurinkatu 1  Kemissä 94100. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§ mainitut asiat.mm

päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta 27,00 euroa  v.2024 ,talousarvio v.2024 ja toimintasuunnitelma.

Kokouksessa keskusteltiin myös tasa -arvosta ja laki yhdenvertaisuuden noudattamisesta sekä filosofian,  

elämänkatsomustiedon opiskelun mahdollisuuksista ja niissä ilmenemisistä puutteista..

Hautaustoimilain noudattamisesta ,että vainajien elämänkatsomusta tulee kunnioittaa jos kuuluu siviilirekisteriin niin silloin ei omaiset tilaa pappia siunaamaan vainajaa.

Johtokunta.

perjantai 1. huhtikuuta 2022

AJANKOHTAISTA

Kemin Vapaa-ajattelijoilla on myynnissä muistoadresseja sekä onnitteluadresseja 15 € kpl.
Niitä on saatavissa seuraavilta henkilöiltä:


Sauli Kankaanpää Leenankatu 14 puh 040 520 8427
Pertti Periniva Leppälinnuntie 5 puh 040 557 2215


SIIVOUSTALKOOT KEMIN VAPAA-AJATTELIJAIN RISTIKANKAAN HAUTAUSMAALLA PIDETTIIN TIISTAINA 10.10.2023 ALKAEN KLO 10.00.haravoitiin,puhdistettiin Saattolan saderännit ja syöksytorvet sekö laitettiin paikoilleen lumivarokepit.
TALKOISIIN  OSALLISTUNEILLE KIITOS TOIVOTTAA
JOHTOKUNTA.  

perjantai 27. elokuuta 2021

 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KIRJOITTANEILLE V.2023  YO CHAZALMARTIN ELLI JA HENRIKSSON WILMA ON MYÖNNETTY  ET - STIPENDIT.

tiistai 16. maaliskuuta 2021

Kemin Vapaa-ajattelijat r.y:n
toimintasuunnitelma v.2023.
Hyväksytty 29.11.2022 Valmistavassa vuosikokouksessa.

JÄSENHANKINTA
Hankitaan 5 uutta jäsentä

KAIKILLE AVOIN MAKKARANPAISTOTAPAHTUMA
Järjestetään makkaranpaistoa Kemin kaupungin jollakin laavupaikalla.Käydään keskus -
telua huomioiden turvavälit ja kasvomaskisuojat.

LUENTOTILAISUUDET
Selvitetään mahdollisuus järjestää yhdessä Kivalo – opiston kanssa kaikille avoin luento-
ja keskustelutilaisuus  16.2.2023 aiheesta ET-opiskelu valmiudet tulevaan elämään ja vai-
kuttaminen kansalaisjärjestöissä.Luennoi professori Vesa Puuronen. Lähialueen yhdistyksille tiedotetaan luentotilaisuudesta.

ET–STIPENDIT JA ET–OPISKELU
Ylioppilaskirjoituksissa reaaliaineessa ET -aiheesta kirjoittaneelle annetaan kahdelle stipendi, jonka suuruus on 50 € / stipendi. Huolehditaan siitä,että ensimmäiselle luokalle vanhempien ilmoittaessa lastaan tehdään tunnetuksi ET -opiskelun mahdollisuus. Varhaiskasvatus,esiopetus ja perusopetus tulee olla tunnustuksetonta.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOKOKOUS
Valmistaudutaan liittokokoukseen,valitaan kaksi liitokousedustajaa,tehdään esityksiä LH
ja LV jäseniksi sekä muita mahdollisia esityksiä.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kirjoitetaan lehtiin Vapaa-ajattelija -asioita.Tietokoneen kotisivuilla tehdään tunnetuksi yhdistyksemme ja Vapaa-ajattelija -liiton toimintaa ja liittokokouksen päätöksiä. Jaetaan täsmäjakeluna liiton eri aihepiiriin liittyviä esitteitä.

KIINTEISTÖN HUOLTO JA HAUTAUSMAAN KEHITTÄMINEN
Kiinteistöstä pidetään hyvä huoli.Tehdään tunnetuksi, että myös kaupungin vesialueelle merelle on mahdollista suorittaa tuhkauurna hautauksia.Hyödynnetään myös tietoja Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaatyöryhmältä.

JÄSENTILAISUUS
Järjestetään syksyllä jäsenilta/luentotilaisuus.

Muut tapahtumat
Osallistutaan 8.3. kansainvälisen naistenpäivän tapahtumiin. Osallistutaan YK:n viikon aikana rauhanmarssille ja rauhanjuhlaan.

JOHTOKUNTA v.2023


VARSINAISET JÄSENET:  v.2023

Pertti Periniva puheenjohtaja
Leppälinnuntie 5
94700 KEMI
p 040 5572215

Veikko Kumpumäki varapuheenjohtaja
Merikatu 6 A 8
94100 KEMI p.040 5472496

Eino Määttä sihteeri
Pertakatu 15
94600 KEMI  puh.040 5736022

Kimmo Arstio taloudenhoitaja
Metsäkummuntie 41
94700 KEMI p.0400 694 751

Sauli Kankaanpää
Leenankatu 14
94700 KEMI P.040 5208427


Varajäsenet


Ritva Aho
Sankarikatu 24 A 16
94100 KEMI P. 050 569 2341


Paula Määttä
Jousimiehentie 4
94600 KEMI


lauantai 1. kesäkuuta 2019

Uskonnottomat seremoniat

Oheisesta linkistä saat tietoa uskonnottomista seremonioista häistä hautajaisiin. Tutustu!

https://pro-seremoniat.fi/palvelut/

perjantai 1. maaliskuuta 2019

 Kemin Vapaa-ajattelijain Ristikankaan hautausmaahan voidaan haudata yhdistyksen jäsen, aviopuoliso tai avopuoliso. Kemin kaupungin Selkäsaaren ja Kuukan merivesialueelle voi myös laskea tuhkat tai veteen hajoavan tuhkauurnan. Lupa on pysyvä.Rannalta ei sirottepaikkaa ole. Hautaukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä V.Puijolan hautaustoimistoon.