perjantai 10. toukokuuta 2024

tiistai 22. marraskuuta 2022

VUOSIKOKOUS V.2024

 Kemin Vapaa - ajattelijat r.y:n

 V U O S I K O K O U S  v.2024

Pidettiin torstaina 29 pnä  helmikuuta 2024 alkaen klo 12.00. Kokouspaikka oli TUL:n toimisto

Nahkurinkatu 1  Kemissä 94100. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§ mainitut asiat.mm

käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus sekä tilit valittiin toiminnan tarkastajat ja johtokunnan jäsenet.

Kokouksessa keskusteltiin myös  laki yhdenvertaisuuden noudattamisesta sekä filosofian,  

elämänkatsomustiedon opiskelun mahdollisuuksista ja niissä ilmenevistä puutteista. Valmistellaan

kouluvierailua ET asian osalta.

Hautaustoimilain noudattamisesta ,että vainajien elämänkatsomusta tulee kunnioittaa jos kuuluu siviilirekisteriin niin silloin ei omaiset tilaa pappia siunaamaan vainajaa.

Johtokunta.

perjantai 1. huhtikuuta 2022

AJANKOHTAISTA

Kemin Vapaa-ajattelijoilla on myynnissä muistoadresseja sekä onnitteluadresseja 15 € kpl.
Niitä on saatavissa seuraavilta henkilöiltä:


Sauli Kankaanpää Leenankatu 14 puh 040 520 8427
Pertti Periniva Leppälinnuntie 5 puh 040 557 2215

JUHANNUSVIIKON
SIIVOUSTALKOOT KEMIN VAPAA-AJATTELIJAIN RISTIKANKAAN HAUTAUSMAALLA PIDETTIIN TIISTAINA 19.6.2024 .
TALKOISIIN  OSALLISTUNEILLE KIITOS TOIVOTTAA
JOHTOKUNTA.  

perjantai 27. elokuuta 2021

 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KIRJOITTANEILLE V.2024  YO VESA TIKKANEN  JA YO NIKO

LAURILA ON MYÖNNETTY  ET - STIPENDIT.

tiistai 16. maaliskuuta 2021

Kemin Vapaa-ajattelijat r.y:n
toimintasuunnitelma v.2024.
Hyväksytty 30.11.2023Valmistavassa vuosikokouksessa.

JÄSENHANKINTA
Hankitaan 6 uutta jäsentä

KAIKILLE AVOIN MAKKARANPAISTOTAPAHTUMA
Järjestetään makkaranpaistoa Kemin kaupungin jollakin laavupaikalla.Käydään keskus -
telua huomioiden turvavälit ja kasvomaskisuojat.

KOULUVIERAILUTOIMINTA

Selvitetään mahdollisuus kouluvierailutoimintaan.

ET–STIPENDIT JA ET–OPISKELU
Ylioppilaskirjoituksissa reaaliaineessa ET -aiheesta kirjoittaneelle annetaan kahdelle stipendi, jonka suuruus on 50 € / stipendi. Huolehditaan siitä, että ensimmäiselle luokalle vanhempien ilmoittaessa lastaan tehdään tunnetuksi ET -opiskelun mahdollisuus. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tulee olla tunnustuksetonta.

VAPAA-AJATTELIJAIN YHDISTYSTEN VIERAILUTAPAHTUMIIN OSALLIS -
TUMINEN
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.OSALLISTUSTUN VAPAAMUOTOISEEN KAIKILLE AVOIMEEN 15.6.2024 KLO 16.00 ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAIN TAPAHTUMAAN JYRHÄMÄNKUJAN LAAVULLE.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kirjoitetaan lehtiin Vapaa-ajattelija -asioita.Tietokoneen kotisivuilla tehdään tunnetuksi  yhdistyksemme ja Vapaa-ajattelija -liiton toimintaa ja liittokokouksen päätöksiä. Jaetaan täsmäjakeluna liiton eri aihepiiriin liittyviä esitteitä.

KIINTEISTÖN HUOLTO JA HAUTAUSMAAN KEHITTÄMINEN
Kiinteistöstä pidetään hyvä huoli.Tehdään tunnetuksi, että myös kaupungin vesialueelle merelle on mahdollista suorittaa tuhkauurna hautauksia. Hyödynnetään myös tietoja Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaatyöryhmältä.

JÄSENTILAISUUS
Järjestetään syksyllä jäsenilta/keskustelutilaisuus.

Muut tapahtumat
Osallistutaan 8.3. kansainvälisen naistenpäivän tapahtumiin. Osallistutaan YK:n viikon aikana rauhanmarssille ja rauhanjuhlaan.

JOHTOKUNTA v.2024


VARSINAISET JÄSENET:  v.2024

Pertti Periniva puheenjohtaja
Leppälinnuntie 5
94700 KEMI
p 040 5572215

Veikko Kumpumäki varapuheenjohtaja
Merikatu 6 A 8
94100 KEMI p.040 5472496

Eino Määttä sihteeri
Pertakatu 15
94600 KEMI  puh.040 5736022

Kimmo Arstio taloudenhoitaja
Metsäkummuntie 41
94700 KEMI p.0400 694 751

Sauli Kankaanpää
Leenankatu 14
94700 KEMI P.040 5208427


Varajäsenet


Ritva Aho
Sankarikatu 24 A 16
94100 KEMI P. 050 569 2341


Paula Määttä
Jousimiehentie 4
94600 KEMI


lauantai 1. kesäkuuta 2019

Uskonnottomat seremoniat

Oheisesta linkistä saat tietoa uskonnottomista seremonioista häistä hautajaisiin. Tutustu!

https://pro-seremoniat.fi/palvelut/