maanantai 12. joulukuuta 2016

KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT r.y:n TOIMINTASUUNNITELMA V.2017

JÄSENHANKINTA
Pyritään hankkimaan 5 uutta jäsentä

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOKOUS 10-11.6.2017 OULUSSA
Osallistuttiin Vapaa-ajattelijain liiton kesäkuun 10-11 päivinä pidettävään
liittokokoukseen.Tehtiin liittokokousesityksiä ja valituks LH:n jäseneksi tuli Rautiainen Terttu
ja varajäseneksi Periniva Pertti. 

TILAISUUS HAUTAUSMAALLA KESÄLLÄ
Pidetään yleisötilaisuus Saattolan tiloissa,jossa jaetaan tietoa hau -
taukseen liittyvistä eri vaihtoehdoista hautaustoiminnasta ja hautaustoimilaista.Osallistujille
tarjolla kahvia pullaa ja mehuvirvokkeita.

LUETOTILAISUUDET
Järjestetään luento-ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

ET-STIPENDIT JA ET-OPISKELU
Ylioppilaskirjoituksissa reaaliaineessa ET-aiheesta kirjoittaneelle annetaan kahdelle stipendi,
jonka suuruus on 50€/stipendi.Huolehditaan siitä,että ensimmäiselle luo-
kalle vanhempien ilmoittaessa lastaan tehdään tunnetuksi ET-opiskelun
mahdollisuus.Varhaiskasvatus,esiopetus ja perusopetus tulee olla tunnus-
tuksetonta.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kirjoitetaan lehtiin Vapaa-ajattelija-asioita.Tietokoneen kotisivuilla tehdään
tunnetuksi yhdistyksemme ja Vapaa-ajattelija liiton toimintaa.

KIINTEISTÖN HUOLTO JA HAUTAUSMAAN KEHITTÄMINEN
Kiinteistöstä pidetään hyvä huoli.Tehdään tunnetuksi,että myös kaupungin
vesialueelle merelle on mahdollista suorittaa tuhkauurna hautauksia.
Hyödynnetään myös tietoja Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaa työryhmältä.

JÄSENTILAISUUS
Järjestetään syksyllä jäsenilta/luentotilaisuus.

MUUT TAPAHTUMAT
Osallistutaan 8.3 kansainvälisen naistenpäivän tapahtumiin.
Osallistutaan YK:n viikon aikana rauhanmarssille ja rauhanjuhlaan.
Järjestetään Naisjaoston myyjäiset marraskuun/joulukuun aikana.